21. díl seriálu JAK VYBÍRAT...BALENÁ VODA

Na našem trhu vyskytuje celá řada nejrůznějších druhů vod, v kterých je pro Vás možná těžké se zorientovat, proto tu máme pár rad, které Vám pomohou. 

Podle čeho se balené vody dělí?

Vody dostupné na našem trhu se rozdělují podle požadavků na zdroj, způsobu úpravy, mikrobiologických, chemických a fyzikální ukazatelů. 
Takže v regálech můžeme najít pitnou balenou vodu, kojeneckou vodu, pramenitou (stolní) vodu, vodu minerální i balené léčivé vody. 

Kromě balených vod je pro běžnou konzumaci určena i nezávadná pitná voda z vodovodu.

Čím se od sebe jednotlivé vody liší?

Na etiketách balených kojeneckých, pramenitých a přírodních minerálních vod musí být uveden název zdroje, ze kterého je voda čerpána a lokalita, kde se zdroj nachází. Také musí být uveden údaj o charakteristickém složení.

Balená přírodní minerální voda 

 • Je čerpána z chráněného podzemního zdroje přírodní minerální vody schváleného Ministerstvem zdravotnictví.
 • Čím se tato voda vyznačuje? Obsahuje zvýšené množství minerálních látek.
 • Minerální voda se doporučuje pít maximálně v objemu 0,5 l za den pro dospělého člověka.

Balená pramenitá voda 

 • Je výrobek z kvalitní vody z chráněného podzemního zdroje, který je vhodný k trvalému přímému požívání dětmi i dospělými.
 • Celkový obsah minerálních látek může být nejvýše 1000 mg/l (tedy stejně jako u pitné vody) a voda může být upravována jen fyzikálními způsoby (např. usazování, filtrace). 
 • Termín pramenitá voda nahradil dřívější stolní vodu.
 • Stejně jako kojenecká voda pochází z přírodního zdroje a kromě oxidu uhličitého se do ní nesmí přidávat žádné jiné látky.
 • Z této vody lze ale dodatečně odstranit zvýšené množství například železa.
 • Do této kategorie patří například: Aquila,Toma Natura pramenitá, Rajec, Bonaqua a mnoho dalších.

Balená kojenecká voda 

 • Je získávána z kvalitní vody z chráněného podzemního zdroje, který splňuje přísnější limity. 
 • Tento druh je vhodný pro přípravu kojenecké stravy a k trvalému přímému požívání všemi skupinami obyvatel.
 • Celkový obsah minerálních látek může být nejvýše 500 mg/l.
 • Kojenecká voda nesmí být ani filtrována nebo jinak upravována, jedinou povolenou úpravou je přidání oxidu uhličitého nebo šetrná desinfekce UV zářením.

Pozor: „Kojenecká voda“ a „ Vhodná pro kojeneckou stravu“ není totéž.
Balenou přírodní minerální vodu a balenou pramenitou vodu lze uvést do oběhu s označením „vhodná pro přípravu kojenecké stravy“, ale pouze tehdy, pokud ve všech jakostních ukazatelích vyhovuje požadavkům pro kojeneckou vodu. Uvidíme-li tedy minerální nebo pramenitou vodu označenou jako „vhodnou pro přípravu kojenecké stravy“, měli bychom vědět, že kvalitou by měla být srovnatelná s kojeneckou vodou, ale na rozdíl od kojenecké vody prošla nějakou úpravou.

Balená pitná voda 

 • Je výrobek splňující pouze požadavky na pitnou vodu, takže jakostí a požadavky je shodná s běžnou „vodou z kohoutku“.
 • Na rozdíl od výše uvedených druhů balených vod lze balenou pitnou vodu uměle doplňovat minerálními látkami (vápník, hořčík, sodík a draslík atd.) a to je označeno slovy „uměle doplněno minerálními látkami – mineralizovaná pitná voda“.

Stručný souhrn základních ukazatelů balených vod

Druh

přírodní minerální voda balená

pramenitá voda balená

kojenecká voda balená

pitná voda balená

pitná voda z kohoutku

Zdroj

podzemní

podzemní

podzemní

povrchový i podzemní

povrchový i podzemní

Povolená úprava vody

povolena filtrace a přidání CO2

povolena filtrace a přidání CO2

pouze přidání CO2

povolena

povolena

Desinfekce

povolena ozonizace

povolena ozonizace

jen UV záření

povolena

povolena

Výhody

doplnění minerálů

široký sortiment

jistota pro maminky

široký sortiment

široké spektrum užití

Rady spotřebitelům balených vod

Bez omezení lze pít kojenecké, pramenité a slabě mineralizované přírodní minerální vody bez oxidu uhličitého.

Balená pitná voda nemá ve srovnání s vodovodní vodou prakticky žádné přednosti.

U přírodních minerálních vod se jejich vhodnost k běžnému pití odvíjí od obsahu jednotlivých i celkových minerálních látek. Všímejte si proto jejich složení nebo aspoň hodnocení podle stupně mineralizace:

 • velmi slabě mineralizované vody - hodí se pro stálé pití
 • slabě mineralizované vody - obsah rozpustných látek od 50 do 500 mg/l - hodí se pro běžné pití, pokud nejsou uměle syceny oxidem uhličitým - znáte například: Dobrá voda 107,6 mg/l
 • středně mineralizované vody - obsah rozpustných látek od 500 do 1500 mg/l - měly by být pouze doplňkem, měly by se střídat a množství by nemělo v průměru přesáhnout 0,5 litru za den - znáte například: Korunní 969 mg/l, Magnesia 1220 mg/l, Mattoni 767 mg/l, Ondrášovka 1039 mg/l
 • silně mineralizované vody - obsah minerálních látek - od 1500 do 5000 mg/ - jen výjimečně a v omezeném množství - například: Hanácká Kyselka 2984 mg/l, Poděbradka 2052 mg/l
 • velmi silně mineralizované vody - s obsahem minerálních látek vyšším než 5000 mg/l - jen jako lék pod dohledem lékaře

Z hlediska dlouhodobého příjmu jsou Státním zdravotním ústavem (SZÚ) doporučeny optimální hodnoty některých hlavních minerálních látek ve vodě:

Ukazatel

Optimální obsah

RL – rozpuštěné látky (ukazatel celkového obsahu minerálních látek)

150 až 400 mg/l

Ca++ – vápník

40 až 70 (minimálně 30) mg/l

Mg++ – hořčík

20 až 30 (minimálně 10) mg/l

Na+ – sodík

5 až 25 mg/l

K+ – draslík

1 až 5 mg/l

Cl- – chloridy (*)

méně než 50 mg/l

SO4- – sírany (*)

méně než 50 mg/l

HCO3- – hydrogenuhličitany (**)

100 až 300 mg/l

F- – fluoridy

0,1 až 0,3 mg/l

NO3- – dusičnany

méně než 10 mg/l

A teď už se vyznáte v nabídce balených vod.

Mohlo by Vás zajímat:
Státní zdravotní ústav, Zpráva o kvalitě pitné vody v ČR za rok 2013, Praha 2014. 
http://www.szu.cz/uploads/documents/chzp/voda/pdf/monit/voda_2013.pdf

Zdroje:
MUDr. František Kožíšek, CSc.Státní zdravotní ústav. Rady spotřebitelům balených vod. http://www.szu.cz/tema/zivotni-prostredi/rady-spotrebitelum-balenych-vod 

 

Datum: 
Pátek, 29 Květen, 2015

Komentáře

Autor článku

Mgr. Martina Vrbická
Obrázek uživatele Mgr. Martina Vrbická

Na tomto webu tvořím jídelníčky, články a diskuze a jsem tu pro Váspomoci Vám se zdravým jídelníčkem, a pro Vaše dotazy a podporu v nesnázích.

Ve své práci a při tvoření jídelníčků kladu hlavní důraz na používání běžně dostupných potravin, ne nějakých výživových doplňků.